Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči světovou osobnost podle portrétu.

Ukázka úlohy

Které světové osobnosti patří tento portrét?

            

Řešení úlohy

Které světové osobnosti patří tento portrét?

Jan Pavel II

Řeš úlohy