Učitelé a rodiče

Izrael

Ukrajina

Kořeny židovské a křesťanské kultury

 1. Židovský národ ve starozákonních příbězích - Cyklus přednášek PhDr. Michala Arnota
 2. Židé a jejich kultura od pozdní antiky do moderní doby - Cyklus přednášek PhDr. Michala Arnota
 3. Křesťanství a novozákonní příběhy I. - Cyklus přednášek PhDr. Michala Arnota
 4. Křesťanství a novozákonní příběhy II. - Cyklus přednášek PhDr. Michala Arnota

České dějiny

 1. Kníže Václav a počátky státnosti (907 – 935) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 2. Karel IV. a vrcholné období středověkých Čech (1316 – 1378) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 3. Jan Hus a česká reformace (1370 – 1415) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 4. Jan Ámos Komenský v Labyrintu světa (1592 – 1670) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 5. Josef II. a nástup modernity (1741 – 1790) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 6. František Palacký a boj za národní identitu (1798 – 1876) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 7. Tomáš Garrigue Masaryk a sen o demokracii (1850 – 1937) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 8. Generál Alois Eliáš a "Obrana národa" (1890 – 1942) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 9. Milada Horáková versus "světlé zítřky" (1901 – 1950) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota
 10. Václav Havel a Moc bezmocných (1936 – 2011) - Cyklus přednášek z českých dějin PhDr. Michala Arnota