Učitelé a rodiče

Matematika

 1. Matematická olympiáda - https://www.matematickaolympiada.cz/
 2. Pythagoriáda - https://www.pythagoriada.cz/
 3. Matematický klokan - https://matematickyklokan.net/
 4. Matematická soutěž Pangea - https://www.pangeasoutez.cz/
 5. Logická olympiáda - https://www.logickaolympiada.cz/
 6. Týmová i individuální soutěž v piškvorkách - https://pisqworky.cz/
 7. Týmová logická a šifrovací hra BrLoH - https://brloh.math.muni.cz/
 8. Týmová matematická soutěž MaSo - https://maso.mff.cuni.cz/
 9. Týmová matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior - https://junior.naboj.org/
 10. Týmová matematická soutěž Purple Comet! Math Meet - https://purplecomet.org/
 11. Týmová soutěž Eurorébus - https://www.eurorebus.cz/
 12. Matematický korespondenční seminář MFF UK „Pikomat“ - https://pikomat.mff.cuni.cz/
 13. Brněnský matematický korespondenční seminář „KoMáR“ - https://komar.math.muni.cz/
 14. Matematický Koperníkův korespondenční seminář „KoKoS“ - http://www.kokos.gmk.cz/
 15. Korespondenční soutěž ČVUT „Jáma lvová“ - https://jamalvova.cz/

Programování

 1. Soutěž v programování - https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani
 2. Mladý programátor - https://soutez.tib.cz/souteze/mlady-programator/mp-2023/rk-praha2023
 3. Týmová Robosoutěž s LEGO MINDSTORMS - https://robosoutez.fel.cvut.cz/
 4. Korespondenční soutěž ČVUT „Jáma lvová“ - https://jamalvova.cz/
 5. Korespondenční seminář z programování MFF UK „KSP-Z“ - https://ksp.mff.cuni.cz/z/
 6. Korespondenční seminář z informatiky FI MU „KSI“ - https://ksi.fi.muni.cz/

Přírodověda

 1. Přírodovědný klokan - https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/
 2. Biologická olympiáda - https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada
 3. Geologická olympiáda - https://www.geologicka-olympiada.cz/
 4. Týmová přírodovědná soutěž Zlatý list - https://zlatylist.cz/
 5. Týmová přírodovědná soutěž Pohár vědy - https://sciencecup.eu/

Finanční gramotnost

 1. Soutěž Finanční gramotnost - https://www.financnigramotnost.cz/
 2. Filipův pohár finanční gramotnosti - https://www.csob.cz/portal/mobilni-aplikace/filip/pohar

Fyzika

 1. Fyzikální olympiáda - http://fyzikalniolympiada.cz/
 2. Týmová matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior - https://junior.naboj.org/
 3. Týmová i individuální soutěž Vím proč (natáčení fyzikálních videí) - https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc
 4. Fyzikální korespondenční seminář „Výfuk“ - https://vyfuk.org/

Chemie

 1. Chemická olympiáda - https://olympiada.vscht.cz/
 2. Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou PřF UK, VŠCHT a PřF MU „KSICHT“ - https://ksicht.natur.cuni.cz/

Zeměpis

 1. Zeměpisná olympiáda - https://www.zemepisnaolympiada.cz/
 2. Astronomická olympiáda - https://olympiada.astro.cz/

Český jazyk

 1. Olympiáda v českém jazyce - https://ocj.vse.cz/