Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči českou nebo československou osobnost podle portrétu.

Ukázka úlohy

Které české nebo československé osobnosti patří tento portrét?

            

Řešení úlohy

Které české nebo československé osobnosti patří tento portrét?

Tomáš Garrigue Masaryk

Řeš úlohy