Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Přiřaď správně jméno, dobu mandátu, charakteristiku a portrét československého prezidenta, přičemž jeden údaj je předem daný.

Ukázka úlohy

Přiřaď správně jméno, dobu mandátu, charakteristiku a portrét československého prezidenta, přičemž jeden údaj je předem daný.

Portrét:

 

Prezident:

 

Doba mandátu:

 

Charakteristika:

Řešení úlohy

Přiřaď správně jméno, dobu mandátu, charakteristiku a portrét československého prezidenta, přičemž jeden údaj je předem daný.

Portrét:

 

Prezident: Emil Hácha

 

Doba mandátu: 1938 - 1945

 

Charakteristika:

Významný soudce z dob první republiky, prezidentem v době druhé republiky a za protektorátu v letech 1938-45.

Řeš úlohy