Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Seřaď lidské vynálezy podle času, kdy je člověk vynalezl.

Ukázka úlohy

Seřaď lidské vynálezy podle času, kdy je člověk vynalezl od nejpozdějšího po nejdřívější.

...

 • Kompas
 • Parní stroj
 • Lednička
 • Pluh
 • Penicilin
 • Knihtisk
 • Kolo

1931

Řešení úlohy

Seřaď lidské vynálezy podle času, kdy je člověk vynalezl od nejpozdějšího po nejdřívější.

...

 • Pluh (...)
 • Kolo (3 100 př. n. l.)
 • Kompas (9. století)
 • Knihtisk (15. století)
 • Parní stroj (1769)
 • Lednička (20. léta 20. století)
 • Penicilin (1931)

1931

Řeš úlohy