Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Seřaď důležité přelomy 20. století podle doby, kde se udály.

Ukázka úlohy

Seřaď důležité přelomy 20. století podle doby, kde se udály od nejpozdějšího po nejdřívější.

1900

 • Okupace
 • Vstup ČR do NATO
 • Charta 77
 • Vstup ČR do EU
 • Mnichovská dohoda
 • Sametová revoluce
 • Pražské jaro
 • Protektorát
 • Rakousko - Uhersko
 • Druhá republika
 • Nejhorší procesy
 • Třetí republika
 • První světová válka
 • První republika

1. 5. 2004

Řešení úlohy

Seřaď důležité přelomy 20. století podle doby, kde se udály od nejpozdějšího po nejdřívější.

1900

 • Rakousko - Uhersko (1900 - 1918)
 • První světová válka (1914 - 1918)
 • První republika (1918 - 1938)
 • Mnichovská dohoda (30. 9. 1938)
 • Druhá republika (1938 - 1939)
 • Okupace (15. 3. 1939)
 • Protektorát (16. 3. 1939 - 8. 5. 1945)
 • Třetí republika (1945 - 1948)
 • Nejhorší procesy (1948 - 1953)
 • Pražské jaro (1968)
 • Charta 77 (1977)
 • Sametová revoluce (17. 11. 1989)
 • Vstup ČR do NATO (12. 3. 1998)
 • Vstup ČR do EU (1. 5. 2004)

1. 5. 2004

Řeš úlohy