Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Přiřaď správně pojmenovaní období, časové vymezení nebo charakteristiku pro časové úseky soudobých dějin českých zemí.

Ukázka úlohy

Přiřaď k danému pojmenovaní období správnou charakteristiku:

První republika

Řešení úlohy

Přiřaď k danému pojmenovaní období správnou charakteristiku:

První republika

V čele státu je po většinu této etapy Tomáš Garrigue Masaryk. Země je demokratická a ekonomicky prosperující. Velký úder však republice zasadila Velká hospodářská krize.

Řeš úlohy