Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Přiřaď správně pojmenovaní období, časové vymezení nebo charakteristiku pro časové úseky soudobých dějin českých zemí.

Ukázka úlohy

Přiřaď k danému pojmenovaní období správné časové vymezení:

Padesátá léta

Řešení úlohy

Přiřaď k danému pojmenovaní období správné časové vymezení:

Padesátá léta

1948 - 1960

Řeš úlohy