Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči stavební sloh pro vybranou stavbu.

Ukázka úlohy

Vyber stavební sloh pro tuto stavbu.

            

Řešení úlohy

Vyber stavební sloh pro tuto stavbu.

barokní

Tady může být popis stavby s odkazem třeba na Wikipedii nebo nějakou jinou encyklopedii.

Řeš úlohy